Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. proby logoZ każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ciężkim chorobom np.: nowotworom, zawałom, udarom z porażeniem mózgowym, autyzmowi, epilepsji, ciężkim urazom wielonarządowym, zespołowi Downa. Fundacja ofiaruje również pomoc osobom dotkniętym szczególnym zdarzeniem losowym. Umożliwiamy naszym podopiecznym systematyczną rehabilitację, kupujemy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny oraz leki ratujące życie.

 

Kontynuuj czytanie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuaaplikacjacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Kontynuuj czytanie

14 logo header left

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie zachęca do zapoznania się akcją informacyjną zorganizowaną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Ze względu na znaczny problem w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przygotowało kampanie społeczną pod nazwą 4U!. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości antyterrorystycznej społeczeństwa, a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli. Kampania składa się z filmu promocyjnego i czterech animacji edukacyjnych, w których zaprezentowano procedurę 4U!, która pokazuje zalecany sposób zachowania się w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego.

Szczegóły akcji dostępne są na stronie internetowej: https://4u.tpcoe.gov.pl/

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone