Ćwiczenia „ZIMA 2017” w Żurominie

 

PC140420

W dniu 14.12.2017 roku Komenda Powiatowa PSP w Żurominie przeprowadziła ćwiczenia ratownicze p.k. „Zima 2017”. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych oraz wykorzystania procedur podczas niekorzystnych warunków pogodowych w okresie zimowym: niska temperatura powietrza, obfite opady śniegu – gruba pokrywa śniegu, silny wiatr, trudne warunki na drogach (poprzewracane drzewa).

W ćwiczeniach udział brały wybrane siły środki z terenu powiatu:

 Dodatkowo do udziału w ćwiczeniach zostali zaproszeni przedstawiciele służb współdziałających, samorządów oraz Referatu Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Żurominie. Ćwiczenia złożone były z dwóch epizodów: praktycznego oraz aplikacyjnego.

Epizod praktyczny zakładał zorganizowanie pomocy dla podróżujących pojazdami w porze nocnej (ok. godz. 2.30) , którzy utknęli w zaspie pośród lasu na drodze wojewódzkiej: dwa samochody osobowe oraz bus z uczestnikami wycieczki, łącznie 17 osób.  Zadaniem ćwiczących było m.in. rozstawienie namiotu wraz z nagrzewnicą, dowiezienie ciepłych napojów oraz koców, jak również zorganizowanie w  dalszej kolejności transportu uczestników zdarzenia do strażnicy OSP celem przeczekania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Epizod aplikacyjny był realizowany w obiekcie Komendy Powiatowej PSP w Żurominie. Zakładał wypracowanie jak najskuteczniejszego sposobu postępowania w przypadku konieczności zapewnienia dojazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego do osoby w stanie zagrożenia życia zakładając, że droga dojazdowa do zabudowania poza miejscowością jest całkowicie nieprzejezdna dla pojazdów PRM oraz zastępów OSP i PSP.

PC140296PC140296PC140296PC140296PC140296PC140296PC140296PC140296

tekst: st. kpt. A. Kunkowski, KP PSP Żuromin

foto: bryg. D Stumski, asp. sztab K Chyliński, KP PSP Żuromin