Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Informacje związane ze współadministrowaniem

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Żurominie, jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą, zarówno wynikające z obowiązków informacyjnych Administratora jak i z współadministrowania wskazanymi poniżej procesami przetwarzania. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej:

 

 

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone