Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

Informacje z zakresu ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Żurominie, jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Powiatowego PSP w Żurominie
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w obiektach i samochodach służbowych Komendy Powiatowej PSP w Żurominie
 3. Klauzula dla kandydatów do pracy/służby
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy/służby w Komendzie Powiatowej PSP w Żurominie
 4. Klauzula dla czynności kontrolno-rozpoznawczych
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją czynności rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
 5. Klauzula dla osób składających skargi i wnioski
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających skargi lub wnioski do Komendanta Powiatowego PSP w Żurominie
 6. Klauzula dla uczestników konkursów i zawodów
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w zawodach i uczestników konkursów i turniejów organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Żurominie
 7. Klauzula dla pracowników cywilnych
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zatrudnionych służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Żurominie
 8. Klauzula dla funkcjonariuszy
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób pełniących służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Żurominie
 9. Klauzula dla tzw. kontrahentów
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i świadczących usługi, realizujących zamówienia lub w inny sposób współpracujących z Komendą Powiatową PSP w Żurominie na podstawie umów cywilno-prawnych
 10. Klauzula dla uczestników szkoleń
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem szkoleń

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Żurominie

© 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone