Wydziały ( komórki organizacyjne - zadania)

  1. Jednostka ratowniczo – gaśnicza (tel. 23 657 23 98 wew. 28)

w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych:

  1. stanu gotowości operacyjnej,
  2. procedur ratowniczych,
  3. dokumentacji operacyjnej;

w zakresie spraw szkoleniowvch:

  1. Wydział operacyjny ( tel. 23 657 23 98 wew. )

w zakresie spraw obronnych

w zakresie spraw łączności:

  1. Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno — rozpoznawczych (tel. tel. 23 657 23 98 wew. 25)
  1. Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych (tel. 23 657 23 98 wew. 26)

w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

w zakresie spraw technicznych:

w zakresie informatyki:

  1. Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów (tel. 23 657 23 98 wew. 23)
  1. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno – kadrowych (tel. 23 657 23 98 wew. 27)

w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:

w zakresie spraw kadrowych:

w zakresie pomocy prawnej: